Mateusz Żyła: Humanizm został zaniedbany

Antoni Piechniczek: Gdyby "Lewy" miał w drużynie Kazika Deynę...

Konsekwencje przyznania się do wiary

Dzielmy ludzi na złych i dobrych